Domeinnamen
Met een domeinregistratie legt u een uniek adres (domeinnaam) vast op internet. Een domeinnaam bestaat  uit de eigenlijke naam (active8) en de extensie (.nl). Een domeinnaam is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen hebben van een website en e-mail.

Er zijn verschillende extensies (.nl, .com, .org, .net, .be). Voor een overzicht van de extensies en hun betekenis, kunt u deze lijst raadplegen.
 
Bij een domeinnamen worden de volgende handelingen onderscheiden:
  • Aanvragen (Een nieuwe domeinnaam vastleggen);
  • Overdragen (Een bestaande domeinnaam overdragen aan andere houder / eigenaar);
  • Opheffen (Afstand doen van een bestaande domeinnaam);
  • Verhuizen (Een bestaande domeinnaam laten beheren door een andere deelnemer / registrar)

Bij domeinnamen zijn altijd ten minste drie partijen betrokken, namelijk:

  • De houder (juridisch eigenaar van de domeinnaam, u dus);
  • De deelnemer (de organisatie bij wie u de domeinnaam aanvraagt, wij dus);
  • De registry (de organisatie verantwoordelijk voor het beheer van desbetreffende extensie).
Cypresbaan 15 G | 2908 LT Capelle a/d Ijssel | support.active8.nl