Verhuizen
Onder verhuizen wordt verstaan het onderbrengen van uw domeinnaam bij een andere deelnemer / registrar.
 
verhuizen naar Active8
Wanneer u uw domeinnaam wilt verhuizen naar Active8 dan kunt u bij uw huidige deelnemer / registrar de 'transfer-key' / 'authorisatie-key' opvragen van het desbetreffende domein. Deze 'transfer-key' / 'authorisatie-key' geeft u aan ons door.

Waneer wij de 'transfer-key' / 'authorisatie-key' hebben kunnen wij de verhuizing van het domein in gang zetten. 
 
Transfer-guard / Lock
.com/.org/.net domeinnamen worden vrijwel altijd op slot (lock / transfer guard) gezet. Hiermee wordt voorkomen dat domeinnamen verhuist kunnen worden, zonder dat de eigenaar daarvoor toestemming heeft verleend. Vanwege dit 'op slot' zetten moet u aan uw huidige houder / registrar vragen dit 'slot' uit te zetten,
voordat u de verhuizing bij ons aanvraagt.
 
Verhuizen naar andere deelnemer
Wanneer u een domeinnaam wilt verhuizen van Active8 naar een andere deelnemer / registrar, dan moet de procedure hiervoor in gang worden gezet door uw nieuwe deelnemer / registrar.
 
U ontvangt van ons de 'transfer-key' / 'authorisatie-key' van uw domein. Deze geeft u door aan uw nieuwe deelnemer / registrar. Zij kunnen de verhuizing dan opstarten.
Cypresbaan 15 G | 2908 LT Capelle a/d Ijssel | support.active8.nl