Sitemap | Contact | Zoeken

Gedetailleerde lijst met Statuscodes, mogelijke oorzaken en oplossingen
Wanneer u een  bezorgingstatus melding cq. DSN ontvangt, dan is in deze melding de reden opgenomen waarom de e-mail vertraagd is danwel niet afgeleverd kon worden.

Wanneer uw organisatie gebruikt maakt van Microsoft Exchange, dan ontvangt u zeer waarschijnlijk een NDR bericht. Voor meer informatie hierover zie: MS Exchange en delivery status notifications.
Locatie van de reden in de notificatie e-mail
In de notificatie e-mail staat eerst een inleidende tekst van het Mail Delivery System. Ongeveer halverwege staat uitgebreide diagnose informatie. Dit ziet er als volgt uit:
 
Reporting-MTA: dns; sem.active8.nl
X-Postfix-Queue-ID: EE1BD73049
X-Postfix-Sender: rfc822; verzender@deafzender.nl
Arrival-Date: Tue, 24 Oct 2006 20:59:35 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822; ontvanger@debestemming.nl
Original-Recipient: rfc822;ontvanger@debestemming.nl
Action: failed
Status: 5.1.1
remote-MTA: dns; mail.debestemming.nl
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1.  No such user 
 
 
De regels die van belang zijn, zijn de volgende:
Regel                            Betekenis
Reporting-MTA Dit is de rapporterende server. Meestal is de server die het probleem meldt, niet de server waarop het probleem zich ook daadwerkelijk voordoet.
Original-Recipient De ontvanger van het oorspronkelijke e-mail bericht.
Status De status-code die aangeeft waarom het oorspronkelijke bericht niet kon worden bezorgd. De status-codes worden hieronder beschreven.
Diagnostic-Code Een meer 'informele' beschrijving waarom het oorspronkelijke bericht niet kon worden bezorgd. Veel voorkomende omschrijvingen worden hieronder beschreven.
 
Status
4.0.0
Er is een tijdelijke storing opgetreden tijdens het versturen van de e-mail. Er kon echter niet bepaald worden wat de storing precies is. U kunt het best kijken naar de tekst bij 'Diagnostic-Code', op deze regel staat waarschijnlijk wel vermeld wat de tijdelijke storing is.

4.4.1
De ontvangende mail-server reageert niet. Deze code kan het gevolg zijn van tijdelijke netwerkproblemen. De mail-server zal automatisch proberen opnieuw een verbinding tot stand te brengen en de e-mail te bezorgen. Als de bezorging na enkele pogingen nog steeds niet is gelukt, wordt er een bezorgstatus melding voor een permanente storing gegenereerd.
 
4.4.2
De verbinding tussen de versturende en ontvangende mail-server is verbroken. Deze code kan het gevolg zijn van tijdelijke netwerkproblemen.  De mail-server zal automatisch proberen opnieuw een verbinding tot stand te brengen en de e-mail te bezorgen. Als de bezorging na enkele pogingen nog steeds niet is gelukt, wordt er een bezorgstatus melding voor een permanente storing gegenereerd.
 
4.4.4
De versturende mail-server kon niet bepalen welke ontvangende mail-server verantwoordelijk is voor het bestemmings-domein. Dit duidt op een configuratie-fout in de DNS records van het bestemmings-domein.

4.4.6
Het maximum aantal hops voor het bericht werd overschreden. Deze code kan ook worden weergegeven als er een oneindige lus is ontstaan tussen de verzendende en ontvangende server die geen deel uitmaken van dezelfde organisatie. Het bericht wordt dan heen en weer gestuurd totdat het maximum aantal hops is overschreden.

5.0.0
Er is een permanente storing opgetreden tijdens het versturen van de e-mail. Er kon echter niet bepaald worden wat de storing precies is. U kunt het best kijken naar de tekst bij 'Diagnostic-Code', op deze regel staat waarschijnlijk wel vermeld wat de permanente storing is.

5.1.0
Er is een niet bestaand e-mail adres gebruikt of het e-mail adres bevat een ongeldige syntax.
 
5.1.1
Het gebruikte e-mail adres bestaat niet. Het gedeelte links van '@' teken (de zogenaamde 'local part') wordt niet door de ontvangende mail-server herkent.

5.1.2
Het gebruikte e-mail adres bestaat niet. Het gedeelte rechts van '@' teken (de zogenaamde 'domain part') wordt niet door de ontvangende mail-server herkent.
 
5.1.3
Het e-mail adres is qua syntax niet correct en wordt daarom door de ontvangende mail-server niet geaccepteerd. Deze situatie wordt meestal veroorzaakt wanneer er in de e-mail adressen voorloop- en naloopspaties voorkomen, of wanneer u puntkomma (;) gebruikt om meerdere e-mail adressen van elkaar te scheiden in plaats van komma (,).
 
5.2.1
De ontvangende mail-server herkent het e-mail adres, maar de mail-account van de desbetreffende gebruiker is uitgeschakeld. Het beste is om een alternatief e-mail adres te gebruiken.

5.2.2
De ontvangende mail-server herkent het e-mail adres, maar de mailbox van de desbetreffende gebruiker is vol. De e-mail wordt daarom niet in ontvangst genomen. Het beste is om een alternatief e-mail adres te gebruiken of om het later nogmaals te proberen.

5.3.4
Het bericht wat u verstuurd is te groot. Probeer het aantal bijlagen te verminderen, of de bijlagen te comprimeren.
 
5.4.4
De versturende mail-server kon niet bepalen welke ontvangende mail-server verantwoordelijk is voor het bestemmings-domein. Dit duidt op een configuratie-fout in de DNS records van het bestemmings-domein.
Diagnostic-Code

Connect to mail.debestemming.nl[127.0.0.1]: Operation timed out
De ontvangende mail-server reageert niet. Deze code kan het gevolg zijn van tijdelijke netwerkproblemen. De mail-server zal automatisch proberen opnieuw een verbinding tot stand te brengen en de e-mail te bezorgen. Als de bezorging na enkele pogingen nog steeds niet is gelukt, wordt er een bezorgstatus melding voor een permanente storing gegenereerd.

Connect to mail.debestemming.nl[127.0.0.1]: Connection refused
De ontvangende mail-server reageert niet. Deze code kan het gevolg zijn van tijdelijke netwerkproblemen. De mail-server zal automatisch proberen opnieuw een verbinding tot stand te brengen en de e-mail te bezorgen. Als de bezorging na enkele pogingen nog steeds niet is gelukt, wordt er een bezorgstatus melding voor een permanente storing gegenereerd.. 

Host or domain name not found. Name service error for name=debestemming.nl type=MX: Host not found, try again
De versturende mail-server kon niet bepalen welke ontvangende mail-server verantwoordelijk is voor het bestemmings-domein. Dit duidt op een configuratie-fout in de DNS records van het bestemmings-domein.

501 Bad Address Syntax
Het e-mail adres is qua syntax niet correct en wordt daarom door de ontvangende mail-server niet geaccepteerd. Deze situatie wordt meestal veroorzaakt wanneer er in de e-mail adressen voorloop- en naloopspaties voorkomen, of wanneer u puntkomma (;) gebruikt om meerdere e-mail adressen van elkaar te scheiden in plaats van komma (,).

550  User unknown / No such user / Invalid user / Invalid alias / etc.
Het gebruikte e-mail adres bestaat niet. Het gedeelte links van '@' teken (de zogenaamde 'local part') wordt niet door de ontvangende mail-server herkent.

554  Relay access denied / We don't relay for .... / etc. 
Het gebruikte e-mail adres bestaat niet. Het gedeelte rechts van '@' teken (de zogenaamde 'domain part') wordt niet door de ontvangende mail-server herkent.

Terug naar index veel gestelde vragen


print deze pagina